Nyheter RSS för Nyheter

Pride-prydnader

Smycken i regnbågsfärger
2017-07-14

Rea på cykelkorgar

Upp till halva priset på cykelkorgar
2017-06-21

Payson


Fysisk butik i Malmö

Du hittar Green & grejerna hos Green Stories, Jörgen Ankersgatan 12 i Malmö

Fair Trade
  

Fair Trade eller rättvis handel är enligt WFTO:
  

   "ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet syftar till att  förbättra situationen för producenter, öka deras tillgång till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Rättvis handel ska ge producenter, främst missgynnade småskaliga producenter, möjligheter att förbättra sin levnadsstandard och sina arbetsförhållanden.
De som arbetar med rättvis handel har som mål att verka för social jämlikhet, skydd för miljön och ekonomisk trygghet genom långvariga handelsförbindelser. Dessa mål uppnås dels genom handelssamarbete med producentgrupper i Syd och dels genom ökad medvetenhet kring rättvis handel genom folkbildnings- och kampanjarbete."
 

World Fair Trade Organization

The World Fair Trade Organization (WFTO) är den globala organisationen för olika aktörer inom rättvis handel, från producenter till butiker. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en av de runt 350 medlemmarna. Ett medlemsskap i WFTO visar att organisationen helt och hållet arbetar för fair trade i en önskan om att minska fattigdom i världen genom en hållbar ekonomisk utveckling som samtidigt sätter människan först. Fair Trade "proves that greater justice in world trade is possible".

  

WFTO har enats om 10 principer för rättvis handel som skall följas efter bästa förmåga av samtliga medlemsorganisationer inom WFTO:  

  • Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
  • Transparent och demokratisk organisation
  • Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
  • Rättvist pris och rättvis betalning
  • Inget barnarbete eller tvångsarbete
  • Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter

Goda arbetsförhållanden
Kapacitetsbyggande
Ökad medvetenhet om Fair Trade
Miljöhänsyn  

När producenten är ansluten till WFTO, varan är inköpt till Sverige av en WFTO-ansluten grossist och den sedan säljs i en världsbutik/Fair Trade Shop (tex Green & grejerna) är hela kedjan rättvis. Varorna som du hittar här hos Green & grejerna är inköpta av importörer som är medlemmar i WFTO eller genom andra importörer som godkänts av WFTO-medlem som t.ex. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. 

Läs mer på www.wfto.com  
 

Fairtrade Sverige

Fairtrade Sverige är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. (Tidigare hette den här produktmärkningen Rättvisemärkt).

fairtrade2

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. 

Läs mer på www.fairtrade.se


I Sverige finns många diplomerade Fairtrade Cities. Bor du i en av dem? Hitta alla diplomerade kommuner här! Malmö var först ut och utsågs 2012 till Sveriges Fairtrade-huvudstad. 


Fair Trade Federation

Fair Trade Federation är en del av den globala fair trade-rörelsen och hör hemma i Nordamerika. FTF samarbetar med Fair Trade-producenter från hela världen. 


Produktinformation

Vid varje vara här i butiken finns information om hur varan är producerad:

W producerad och handlad enligt WFTO:s principer för Fair Trade.
F Producerad enligt kriterier från Fairtrade International. Fairtrademärkt.
E Ekologiskt producerad.

* Stjärnan betyder att varan är producerad i Europa, men med Fairtrade-ingredienser från Afrika, Asien eller Sydamerika. Det land som står på etiketten anger var den största andelen Fairtrade-ingredienser kommer ifrån.
Varför står det på vissa produkter att de är tillverkade i Europa? Ibland görs den slutliga produkten i Europa, men med Fairtrade-ingredienser från Afrika, Asien eller Sydamerika. Det beror bland annat på att EU:s tullavgift är högre för förädlade produkter än för råvaror. Idag är skillnaden i tullavgifter så stor att det ofta inte är ekonomiskt hållbart att förädla i ursprungslandet. Det kan även bero på att till exempel choklad är temperaturkänslig och därför svår att transportera. En annan anledning till att tillverka slutprodukten i Europa är att man där har mer erfarenhet av hur vi konsumenter vill ha våra produkter, exempelvis gällande smak och rostning.

Etisk hudvård

Beställa en större mängd?


Om du vill beställa en större mängd av någon vara, kanske till ditt företag eller organisation, så går det oftast att ordna! Maila mig på gunilla@fairtradeshop.se och tala om vad du önskar, så ser jag om det finns i lager hos leverantören.

Det här gillar andra kunder:

Hållbar inredning

Klimatsmart

Korgar från WomenCraft